e-FMH modul

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás kérelmek egyedi és tömeges létrehozása, beadásra előkészítése és elektronikus aláírása egy folyamaton belül, az előrehaladás nyomon követésével.

Bírósági modul

Per

Peres ügyek nyilvántartása, közvetett OBH összeköttetés cégkapun keresztül, ÁNYK nyomtatványok részleges automatikus kitöltése ügyadatokkal, tárgyalások nyilvántartása, ügyvédi kiszervezés.

e-Végrehajtói modul

Végrehajtás

Végrehajtási lap kibocsátása iránti kérelmek egyedi és tömeges kezelése, a kibocsátást követően elektronikus kommunikáció és eljáráskövetés VIEKR, vagy e-Cégkapu rendszeren keresztül.

Együttműködő modulok


A Jogi Behajtási Keretrendszer lehetőséget biztosít a fizetési meghagyások, peres ügyek és végrehajtási eljárások nyilvántartására, nyomon követésére. A JBK több, egymáshoz szorosan kapcsolódó modulból felépülő informatikai alkalmazás. Böngészőből elérhető, személyre szabott, digitális rendszer és szolgáltatás egyben, ami az e-Jogsegéd más alkalmazásaival is összeköthető interfész kapcsolaton keresztül.

JBK - együttműködő modulok

Jogkövető kapcsolattartás


Az alkalmazás segítségével generált FMH és VH kérelmek illeszkednek az aktuális, Magyar Országos Közjegyzői Kamara által előírt struktúrához.

A peres útra terelt ügyek esetében az Országos Bírósági Hivatal hivatali kapuján keresztül tarthatjuk a kapcsolatot az ellenérdekű fél képviselőjével, közvetett módon, az e-Cégkapu rendszeren keresztül.

A JBK segítségével közvetlen - mindig a hatályos előírás szerinti - elektronikus kommunikáció folytatható a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar VIEKR rendszerén keresztül az illetékes végrehajtókkal.

Jogkövető kapcsolattartás


Az alkalmazás segítségével generált FMH és VH kérelmek illeszkednek az aktuális, Magyar Országos Közjegyzői Kamara által előírt struktúrához.

A peres útra terelt ügyek esetében az Országos Bírósági Hivatal hivatali kapuján keresztül tarthatjuk a kapcsolatot az ellenérdekű fél képviselőjével, közvetett módon, az e-Cégkapu rendszeren keresztül.

A JBK segítségével közvetlen - mindig a hatályos előírás szerinti - elektronikus kommunikáció folytatható a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar VIEKR rendszerén keresztül az illetékes végrehajtókkal.

Fejlesztések igény szerint


A keretrendszert az e-Jogsegéd üzemelteti és támogatja. Alaprendszerének része a keletkező iratok tárolása és ügyhöz rendelése, továbbá lehetőség nyílik a saját munkafolyamatok implementálására, ügyviteli rendszerrel való összeköttetésre és egyéb üzleti igény szerinti továbbfejlesztésre.

JBK - alaprendszeri előnyök

Előnyök


A JBK alaprendszeri előnyei az alábbi
lehetőségeket biztosítják az Ön és szervezete számára:

Ügyviteli rendszerhez illesztés

Ügyviteli rendszerhez illesztés

A JBK összeköthető saját rendszereivel, támogatva például a felhasználói beavatkozás nélküli ügyindítást, ügylezárást, valamint a pénzügyi forgalom átadását, vagy akár az archiválás célú dokumentumátadást.

Pénzügyi forgalom rögzítése

Pénzügyi forgalom rögzítése

Az ügyintézés során felmerülő jogi költségek (pl. eljárási díjak, végrehajtói költségelőlegek, illetékek) valamint a beérkező befizetések rögzíthetők az érintett ügyletekhez, biztosítva az aktuális állapot nyilvántartását.

Iratok és elektronikus kapcsolattartás

Iratok és elektronikus kapcsolattartás

A manuális üzenetkezelés a múlté. A beérkező elektronikus iratok a metaadatok alapján automatikusan az ügyekhez, ezáltal ügykezelő felhasználókhoz kerülhetnek, így a határidőből fennmaradó idő maximalizálható.

Az alkalmazásban létrehozható sablonokon keresztül az ügyekben eltárolt adatok a küldendő iratokba emelhetők, melyeket a végrehajtóknak közvetlenül a VIEKR rendszeren keresztül, míg a bíróságoknak közvetett módon az e-Cégkapu szolgáltatáson keresztül küldhetők. A hitelesítés és időbélyegzés rendszeren belül elvégezhető, utóbbit az e-Jogsegéd biztosítja.

Intelligens jogi ügymenetek

Intelligens jogi ügymenetek

Rendszerünkben a szükséges munkafolyamatok hatékony kezelésére törekszünk. Ezek lekövetésével és támogatásával a kapcsolódó feladatok paraméterezhetővé válnak, így automatizált és intelligens megoldásokkal tesszük gördülékennyé az egyes ügymeneteket.

Szervezeti egységek

Szervezeti egységek

A JBK-ban leképezhető a szervezeti felépítés, vagy akár megbízónként elkülöníthetők az ügyek. A szervezeti egységek egymás ügyeihez, irataihoz nem férnek hozzá. Szervezeti egységen belül lehet csoportos vagy egyéni munkavégzés, utóbbi esetben az ügyeket ügyintézőknek kell delegálni, a felelősség személyes.

Riportok, adatszolgáltatás

Riportok, adatszolgáltatás

A nyilvántartott adatok alapján tetszőleges riportok készíthetők, akár automatikusan is. A JBK lehetőséget biztosít időszakos zárások futtatására, valamint időszakos jelentések elkészítésére is.

Külső-belső feladatkezelés

Külső-belső feladatkezelés

A kezelt ügyek eseményeiről feldolgozandó feladat-értesítéseket kapunk. Az időgazdálkodást szem előtt tartva külső e-mail tájékoztatás is kérhető a rendszertől, így csak teendő esetén kell a rendszerbe belépni.

Inaktív ügyek monitorozása

Inaktív ügyek monitorozása

A JBK-ba rögzíthető adatokra támaszkodva felügyelhetők az „alvó” ügyek, amikben bizonyos idő eltelte után sem történt fejlemény. A rendszer figyelmeztetheti az érintett ügyintézőt, készíthet rendszeres riportot, vagy akár kimenő üzenetet is létrehozhat automatikusan, melynek küldését az ügyintéző hagyja jóvá.

Külső jogi képviselet

Külső jogi képviselet

A rendszer a külső jogi képviseletben lévő ügykezelést is támogatja. A képviselő is a JBK-ban dolgozik, jogosultság szinten elkülönítve a többi ügytől. Az ügyek aktuális állapota minden pillanatban rendelkezésre áll, az ügyek adatai bekerülnek a szervezet riportjaiba, jelentéseibe.

Belső üzenetek

Belső üzenetek

A JBK-ban lévő ügyekben az ügyintézők egymást között, vagy a külső jogi képviselővel a rendszeren belül kommunikálhatnak belső üzenetek segítségével. Az üzenetek lehetnek ügyhöz kötöttek, vagy ügykapcsolat nélküliek. Több címzett is megadható, a rendszer felhasználónként tárolja a kézbesítési és megnyitási időpontokat. Minden információ és előzmény egy helyen, közvetlenül az ügyben rendelkezésre áll.

Modulok


A rendszerszolgáltatás egymáshoz kapcsolódó moduljai az ügyintézők, a Közjegyzők (MOKK), illetve a Bíróság (OBH) közötti hiteles elektronikus kommunikációt valósítják meg közvetetten, továbbá használatukkal a Bírósági Végrehajtókkal (MBVK) közvetlen módon tartható a kapcsolat. A JBK segítségével a fizetési meghagyások, valamint peres és végrehajtási folyamatok indításával és ügykövetésével kapcsolatos ügymenetek teljes körű kiszervezése is biztosítható.

Fizetési meghagyás modul

A JBK keretrendszer fizetési meghagyás komponensének legfőbb feladata a kérelmek gyors és hatékony létrehozása, egyedi vagy tömeges módon. A modul magas szintre emeli az elektronikus FMH kérelmek előállításának hatékonyságát, beadásra való előkészítésüket (fmh.mokk.hu) és nyomon követésüket.

A mindig sémahelyes létrehozás történhet akár automatikusan is egy erre a célra lefejlesztett interfészen és a megjelölt kérelemsablonokon keresztül

A beadás előtti aláírás egy folyamat indításával elvégezhető, akár több száz vagy több ezer kérelem egyidejű aláírása is megvalósulható.

Az aláírt kérelmeket a következő lépésben zip fájlba kell tömöríteni, melyeknél a rendszer elvégzi a 200 darabnál több kiválasztott kérelem esetén a darabolást, valamint kiszámítja az adott zip fájl tartalmának megfelelő eljárási díjat.

A beadást és az eljárási díj teljesítését az fmh.mokk.hu felületén kell elvégezni.

A MOKK által befogadott kérelmekben keletkezett elektronikus iratokat a szolgáltatás keretein belül a rendszerbe töltjük, a változásokról az érintett ügykezelő felhasználót vagy felhasználókat értesíti a rendszer automatikusan.

A jogerőre emelkedett fizetési meghagyás ügyletének kezelése a Végrehajtás modulban, míg ellentmondás esetén az érintett ügylet a Per modulban folytatódik.

Fizetési meghagyás modul

Kérdése van?


Írjon nekünk, keressen minket bizalommal! Munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére, hogy segítséget nyújtsanak elektronikusan intézhető hivatalos ügyeinek kezelésében.

AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ALAPJÁN HOZZÁJÁRULOK ADATAIM KEZELÉSÉHEZ.

Köszönjük!

Sikeres kapcsolatfelvétel!